İşim Gelişiyor; kendi işini kurmuş ya da kurmayı planlayan kişilerin iş geliştirme süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri konularda eğitim, seminer ve fuar gibi organizasyonlar düzenleyerek üyelerine mentörlük yapmak ve network kazandırmak amacıyla kurulmuş bir dernektir.

Başlıca Amaçlarımız

  • Fikir sahibi arkadaşlarımızı kuluçka merkezimizde yoğurup daha başarılı işler başarmalarında montörlük sağlıyoruz. İsteyenleri yatırımcılar ile buluşturup iş birlikleri ortaya çıkartıyoruz.
  • Akademisyenler ile yatırımcıları buluşturup, Ar-Ge projeleri yürütmeleri konusunda birleştirici rol oynuyoruz.
  • Kendi işini kurmuş üyelerimizin ihtiyaçlarını belirliyor, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli eğitim, organizasyon, seminer, fuar vb. organizasyonları planlıyoruz. Üye firmalarımıza kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konularında montörlük yapıyoruz.
  • Ülkemizde yenilikçi dernek anlayışıyla sürdürülebilir sektörel girişimlerin sağlanabilmesi…